Som om regnet inte fanns

Jag står här i regnet
Jag står vid din grav
Du har nått andra stranden
På tidens hav
Här är orden till dig
Det här är din sång
Man begraver sin mor
En endaste gång

Du lämnar dina spår
Djupt inom mig
I varje kärlek jag möter
Möter jag dig
Jag står här i regnet
I mitt Göteborg
Ingen kan ta mina minnen
Ingen kan stjäla min sorg

Som om regnet inte fanns
Inte fanns

Alla brev som jag skrev
Och som du sparade på
All min längtan
Som du inte kunde förstå
Jag kan inte förändra
Det som redan hänt
Jag ser bakom mig
Alla broar jag bränt

Jag sökte din värme
Jag sökte din famn
Nu har du lämnat
De levandes hamn
Allting faller
Allting går isär
I det regn som faller
Över mig här
Tänk om regnet inte fanns