Döden tänker jag mig så

Jag kan se att ljuset kommer
Jag kan se att dagen gryr
All den oro som jag burit
Bleknar sakta bort i skyn

Jag har revat mina segel
Jag har tagit ner min mast
Döden kommer alltid plötsligt
Vi lämnar livet i en hast

Kanske att vi existerar
I en värld vi aldrig kan förstå
Kanske finns det inget mera
Än den kärlek du gav mig då
Döden tänker jag mig så

Och när timmarna har stannat
När jag når slutet av min sång
Då jag tvingas flytta blicken
Från den som älskat mig en gång

Jag anar något bortom bergen
Där finns nått jag inte ser
Men jag vet inte om jag hoppas
Att det skall finnas något mer

Allt jag älskat har jag förlorat
Sorgen är min kärleks pris
Jag vet jag kom till korta
Som på döda poeters vis
Döden tänker jag mig så

Och när mörkret faller runt oss
När mörkret blir till natt
Kanske hör jag då dig viska
Att mitt hjärta var din skatt

Kanske att vi existerar
I en värld vi aldrig kan förstå
Kanske finns det inget mera
Än den kärlek du gav mig då
Döden tänker jag mig så